MonHoméoMonChoix este o platformă de referință care reunește o comunitate numeroasă de pacienți, experți și profesioniști din domeniul sănătății dedicați homeopatiei, pentru o medicină globală, mai naturală și centrată pe om. Acest site își propune să vă informeze și să vă facă să descoperiți homeopatia, beneficiile și actualitățile sale.

ok
Homeopatia
Bazată pe dovezi

Pour une santé
globale et plurielle

Déjà
1 316 396
signatures

Homeopatia,
rezultate
dovedite faptic
Vezi dovezile

Mențiuni legale

Conform cu dispoziţiile Articolelor III şi 19 din Legea franceză nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru Ȋncrederea în economia numerică, numită L.C.E.N., se aduc la cunoştinţa Utilizatorilor site-ului Mon Homéo Mon Choix prezentele menţiuni legale.
Site-ul Mon Homéo Mon Choix este accesibil la adresa următoare: monhomeomonchoix.fr (denumit în continuare “Site-ul”). Accesul şi utilizarea Site-ului sunt supuse prezentelor «Menţiuni legale» detaliate mai jos, precum şi legilor şi/sau reglementărilor aplicabile.
Conectarea, utilizarea şi accesarea acestui Site implică acceptarea integrală şi fără rezerve de către internaut a tuturor dispoziţiilor din prezentele menţiuni legale.

ARTICOLUL 1 – INFORMAŢII LEGALE

Ȋn virtutea Articolului 6 din Legea franceză nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru Ȋncrederea în economia numerică, se precizează în prezentul articol identitatea diferiţilor intervenienţi în realizarea şi continuarea acestui site.

A. Editor al site-ului

Site-ul Mon Homéo Mon Choix este editat de:
Association des Entreprises du Médicament Homéopathique (AEMH)
având sediul social la adresa următoare: 89/91 rue Cartier Bresson – 93500 PANTIN, şi înregistrată cu numărul  W931023376.
Adresa de e-mail: contact@monhomeomonchoix.fr
denumit în continuare « Editorul »

B. Gazda site-ului

Site-ul Mon Homéo Mon Choix este găzduit de:
Ecritel
Al cărui sediu este situat la adresa următoare: 1 Rue Mozart, 92110 Clichy
Telefon: +33 1 40 61 20 00
Adresa de e-mail: contact@ecritel.net
denumit în continuare « Gazda »

C. Utilizatori

Sunt consideraţi utilizatori toţi internauţii care navighează, citesc, vizionează şi folosesc site-ul Mon Homéo Mon Choix. Denumiţi în continuare « Utilizatori ».

ARTICOLUL 2 – ACCESIBILITATE

Site-ul este în principiu accesibil Utilizatorilor 24/24h și 7/7z, cu excepţia întreruperii programate sau nu, pentru mentenanţă sau în caz de forţă majoră.
În cazul imposibilităţii de accesare a Site-ului, acesta se angajează să facă maximum pentru restabilirea accesului. Site-ul nu se face responsabil de niciun prejudiciu, indiferent de natura acestuia, rezultând din indisponibilitatea sa.

ARTICOLUL 3 – LEGE APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIE

Prezentele menţiuni legale sunt guvernate de legea franceză. Ȋn caz de diferend şi în lipsa unui acord amiabil, litigiul va fi adus în faţa tribunalelor franceze, conform regulilor de competenţă în vigoare.

ARTICOLUL 4 – CONTACT

Pentru orice semnalare de conţinuturi sau de activităţi ilicite, Utilizatorul poate contacta Editorul la adresa de e-mail indicată mai sus, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresată Editorului la coordonatele precizate în prezentele menţiuni legale.

Site-ul Mon Homéo Mon Choix vă urează navigare excelentă !